กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

กิจกรรมสงกรานต์เย็นใจ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕