เพลงไทยเฉลิมพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชุดใต้ร่มพระบารมี

โครงการจัดทำซีดีเพลงไทยเฉลิมพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชุดใต้ร่มพระบารมี

สามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี้
แผ่นที่ ๑
เพลงที่๑
เพลงที่๒
เพลงที่๓
เพลงที่๔
เพลงที่๕
เพลงที่๖
เพลงที่๗
เพลงที่๘
แผ่นที่๒
เพลงที่๑
เพลงที่๒
เพลงที่๓
เพลงที่๔
เพลงที่๕