เดี่ยวเพลงไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

โครงการจัดทำซีดีการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อเผยแพร่เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา


สามารถดาวน์โหลดบทเพลงได้ที่นี้