ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชนนำเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น “เพิ่มขึ้น” หรือ “อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน” สนับสนุนและเผยแพร่ภูมิปัญญา ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย พร้อมปลุกเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมาคึกคัก ในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมอบหมายให้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) และใน วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี้  Click here

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์คัดเลือกรางวัลสำหรับบุคคล ได้ที่นี่ Click here

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับบุคคล ได้ที่นี่ Click here

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์คัดเลือกรางวัลสำหรับหน่วยงาน ได้ที่นี่ Click here

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับหน่วยงาน ได้ที่นี่ Click here