ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี ๒๕๖๕

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาได้ที่ลิงก์

https://drive.google.com/file/d/1kLviqeSctBMW-z-8-wNveuzniPUqQ6QO/view?usp=sharing

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

https://docs.google.com/document/d/1SqBRkmSCy34E9IdKL__WjAF-FQBpdpdX/edit?usp=sharing&ouid=101960602519618698396&rtpof=true&sd=true