ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/1ICrpsH2feQXCVpV6jH0P_IXUF3LUpJS8/view?usp=sharing