ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/open?id=14fIMAo3mOB4GlzdETupjetLZAs71W6i4