ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซุ้มนิทรรศการและจัดทำไวนิลธงญี่ปุ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซุ้มนิทรรศการและจัดทำไวนิลธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซุ้มนิทรรศการและจัดทำไวนิลธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/1jv1OQchRjvC2NJh8RHXXVRGGjLxS3JGG/view?usp=sharing