ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ "รางวัลเพชรพระนคร"

 

 

 

     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม  รางวัล “เพชรพระนคร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ลิงก์ครับ Click Here

#ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านครับ #รางวัลเพชรพระนครครั้งที่๔

#บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร