พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Gallery:
C97A6639
C97A6644
C97A6648
C97A6654
C97A6658
C97A6659
C97A6670
C97A6674
C97A6683
C97A6695
C97A6703
C97A6708
C97A6712
C97A6715
C97A6726
C97A6730
C97A6735
C97A6768
C97A6773
C97A6784
C97A6789
C97A6794
C97A6799
C97A6803
C97A6813

       รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งในระบบ Onsite และ Online ด้วยระบบ Zoom เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร