พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

Gallery:
C97A7011
C97A7021
C97A7033
C97A7040
C97A7045
C97A7055
C97A7063
C97A7066
C97A7068
C97A7080
C97A7088
C97A7108
C97A7111
C97A7116
C97A7126
C97A7142
C97A7146
C97A7151
C97A7160
C97A7168
C97A7172
C97A7178
C97A7188
C97A7193
C97A7203
C97A7209
S__1130499
S__1130501
S__1130502
S__1130503
S__1130504
S__1130505
S__1130506
S__1130507
S__1130508
S__1130509
S__1130510
S__1130512
S__1130513
S__1130514
S__1130515
S__1130516
S__1130517
S__1130518
S__1130519
S__1130520
S__1130521
S__1130523
S__1130524
S__1130525
S__1130526
S__1130527
S__1130528
S__1130529
S__1130530
S__1130531
S__1130532
S__1130534
S__1130535
S__1130536
S__1130537
S__1130538
S__1130539
S__1130540
S__1130541
S__1130542
S__1130543
S__1130545
S__1130546
S__1130547
S__1130548
s_1130549

       รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งในระบบ Onsite และ Online ด้วยระบบ Zoom เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร