พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Gallery:
C97A5516
C97A5519
C97A5522
C97A5527
C97A5530
C97A5532
C97A5535
C97A5539
C97A5543
C97A5549
C97A5551
C97A5552
C97A5555
C97A5556
C97A5559
C97A5560
C97A5562
C97A5564
C97A5567
C97A5569
C97A5576
C97A5580
C97A5581
C97A5584
C97A5585
C97A5587
C97A5589
C97A5592
C97A5593
C97A5596
C97A5597
C97A5599
C97A5601
C97A5603
C97A5606
C97A5612
C97A5616
C97A5617
C97A5619
C97A5621
C97A5626
C97A5629
C97A5636
C97A5641
C97A5646
C97A5669
C97A5671
C97A5674
C97A5677
C97A5680
C97A5684
C97A5688
C97A5691
C97A5693
C97A5696
C97A5698
C97A5701
C97A5704
C97A5707
C97A5711
C97A5714
C97A5716
C97A5721
C97A5722
C97A5726
C97A5729
C97A5730
C97A5733
C97A5739

       รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธิพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร