งาน ๑๐๐ ปี โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Gallery:
C97A8272
C97A8276
C97A8282
C97A8288
C97A8289
C97A8308
C97A8310
C97A8319
C97A8323
C97A8343
C97A8346
C97A8348
C97A8350
C97A8372
C97A8376
C97A8389
C97A8399
C97A8400
C97A8403
C97A8409
C97A8411
C97A8414
C97A8433
C97A8469
C97A8479
C97A8519
C97A8528
C97A8530
C97A8570
C97A8573
C97A8589
C97A8619
C97A8627
C97A8646
C97A8907
C97A8924
C97A8926
C97A8932
C97A8933
C97A8941
C97A8945
C97A8946
C97A8965
C97A8969
C97A8975
C97A8984
C97A9006
C97A9036
C97A9037
C97A9051
C97A9073
C97A9095
C97A9107
C97A9133
C97A9137
C97A9165
C97A9178
C97A9191
C97A9205
C97A9208
C97A9218
C97A9236
C97A9240
C97A0030
C97A0066
C97A0077
C97A0078
C97A0083
C97A0094
C97A0104
C97A0120
C97A0127
C97A0135
C97A0137
C97A0154
C97A0161
C97A0189
C97A0204
C97A0205
C97A0208
C97A0212
C97A0216
C97A0225
C97A0242
C97A0280
C97A0315
C97A0323
C97A0336
C97A0658
C97A0664
C97A0666
C97A0671
C97A0673
C97A0677
C97A0694
C97A0725
C97A0733
C97A0738
C97A0747
C97A0758
C97A0781
C97A0786
C97A0795
C97A0831
C97A0865
C97A0884
C97A0897
C97A0905
C97A0908
C97A0922
C97A0924
C97A0931
C97A0932
C97A0934
C97A0935
C97A0955
C97A0964
C97A0992
C97A1019
C97A1021
C97A1043
C97A1074
C97A1078
C97A1080
C97A1082
C97A1121
C97A1142
C97A1144
C97A1148
C97A1167
C97A1191
C97A1293
C97A1319
C97A1327
C97A1330
C97A1332
C97A1359
C97A1371
C97A1392
C97A1397
C97A1408
C97A1422
C97A1428
C97A1438
C97A1455
C97A1474
C97A1483
C97A1491
C97A1492
C97A1499
C97A1502
C97A1505
C97A1507
C97A1510
C97A1535
C97A1536
C97A1539
C97A1564
C97A1568
C97A1603
C97A1622
C97A1629
C97A1632
C97A1637
C97A1668
C97A1673
C97A1674
C97A1701
C97A1713
C97A1715

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน ๑๐๐ ปี โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : ว.ค.แต่แรก เมื่อวันที่ ๒๗-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา