กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ราชภัฏพระนครคิดถึงน้อง ประจำปี ๒๕๖๓

Gallery:
C97A5509
C97A5513
C97A5519
C97A5523
C97A5526
C97A5533
C97A5536
C97A5540
C97A5543
C97A5545
C97A5554
C97A5560
C97A5574
C97A5576
C97A5586
C97A5590
C97A5597
C97A5608
C97A5616
C97A5622
C97A5626
C97A5633
C97A5638
C97A5642
C97A5660
C97A5662
C97A5664
C97A5666
C97A5667
C97A5670
C97A5673
C97A5675
C97A5677
C97A5679
C97A5681
C97A5690
C97A5698
C97A5700
C97A5709
C97A5711
C97A5713
C97A5716
C97A5717
C97A5718
C97A5722
C97A5730
C97A5739
C97A5756
C97A5763
C97A5767
C97A5781
C97A5800
C97A5801
C97A5803
C97A5804
C97A5815
C97A5827
C97A5832
C97A5835
C97A5837
C97A5846
C97A5848
C97A5850
C97A5852
C97A5857
C97A5862
C97A5867
C97A5873
C97A5877
C97A5884
C97A5900
C97A5906
C97A5908
C97A5912
C97A5913
C97A5924
C97A5927
C97A5932
C97A5936
C97A5942
C97A5950
C97A5969
C97A5974
C97A5979
C97A5988
C97A5991
C97A6008
C97A6024
C97A6032
C97A6036
C97A6046
C97A6048
C97A6049
C97A6060
C97A6072
C97A6091
C97A6093
C97A6102
C97A6104

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ราชภัฏพระนครคิดถึงน้อง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดโคกสว่าง จังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณ ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ชมรมสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา ขนม ของเล่นต่างๆ ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสว่างในครั้งนี้ครับ #วันเด็กแห่งชาติราชภัฏพระนครคิดถึงน้อง #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร