ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างทำหนังสือศิลปะ วัฒนธรรม "แดนดินถิ่นไทย"

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างทำหนังสือศิลปะ วัฒนธรรม "แดนดินถิ่นไทย"

ท่านสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ลิงค์นี้ครับ

https://drive.google.com/file/d/1lUMhEqXwFKQBJ5xfsNhU0mIBVbYzbDLr/view