ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

 1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ ๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำเล่มสูจิบัตร ทำใบเกียรติบัตร และทำป้ายไวนิล งานกิจกรรมพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำของที่ระลึก งานพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำผ้ากันเปื้อนสกรีนโลโก้ กิจกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ประจำปี๒๕๖๔
 5. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน สิงหาคมคม ๒๕๖๔

 1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดทำถุงผ้าแก้วติดโลโก้ พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ งานพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสูจิบัตร ทำใบเกียรติบัตร และทำกรอบรูปใส่เกียรติบัตร งานพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ประกาศยกเลิก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและจัดพิมพ์เล่มสูจิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ประกาศยกเลิก
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ประกาศยกเลิก
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ประกาศยกเลิก