พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๕๘ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Image Gallery

{gallery}440{/gallery}