การประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ (เพลงไส้พระจันทร์ เถา) ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๘