โครงการจัดทำซีดีเพลงไทยเฉลิมพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชุดใต้ร่มพระบารมี