กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

กิจกรรมสงกรานต์เย็นใจ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๕๘ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร