กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

Page 2 of 4