กำหนดการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเฉลิมฉลองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก้าวสู่ ๑๒๓ ปี