มรภ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร เครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวงาน วันสารท เดือน๑๐ ประจำปี๒๕๕๗ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง๓,๕,๗,๑๑