รายละเอียด กำหนดการ ใบสมัครกิจกรรมดวงประทีปแห่งวารี สายนทีพระนคร ครั้งที่๑

Invitation to “PNRU’s Festival of Light 2014” orPhranakhonRajabhat University

Loy Krathong Festival 2014 at Building 20,PhranakhonRajabhat University (PNRU)

onThursday,November 6,2014

The Main Event Schedule : download Here