พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘