กิจกรรม China-Thailand International Youth Arts Festival 2015 “๔๐ ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี”

กิจกรรม China-Thailand International Youth Arts Festival 2015 “๔๐ ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลแจ้งวัฒนะ