การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - เกาหลีสัมพันธ์

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - เกาหลีสัมพันธ์ โดย คณาจารย์ และนักศึกษาจาก DIMA Korean Cultures, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ ณ หอประชุมภัทรมหาราช