โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา๘๗พรรษา และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อตั้งมาครบ๑๒๒ปี ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น๘