การแสดง โขน - หุ่นละครเล็ก ของนักศึกษาจากชมรมศิลปวัฒนธรรมการแสดง มรภ.พระนคร ในงาน เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 HARMONY WORLD PUPPET CARNIVAL BANGKOK THAILAND 2014 ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ เวทีท้องสนามหลวง