อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องดนตรี กู่เจิง จำนวน๘ตัว จากสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - จีน

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องดนตรี กู่เจิง จำนวน๘ตัว จากสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เผื่อกระชับความสัมพันธ์ “๔๐ปี สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ ณ ห้องประชุมสภา