เข้าร่วมงาน นาฏยรื่นรมย์ สานศิลป์รักษ์โขนไทย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน

Gallery:
C97A3897
C97A3927
C97A3932
C97A3935
C97A3953
C97A3959
C97A3977
C97A3980
C97A3987
C97A3998
C97A4009
C97A4012
C97A4034
C97A4036
C97A4041
C97A4045
C97A4053
C97A4077
C97A4088
C97A4091
C97A4097
C97A4106
C97A4115
C97A4117
C97A4127
C97A4148
C97A4151
C97A4159
C97A4171
C97A4182
C97A4186
C97A4188
C97A4193
C97A4202
C97A4205
C97A4211
C97A4215
C97A4224
C97A4232
C97A4236
C97A4250
C97A4257
C97A4265
C97A4272
C97A4278
C97A4289
C97A4297
C97A4306
C97A4316
C97A4323
C97A4324
C97A4333
C97A4365
C97A4371
C97A4442
C97A4461
C97A4473
C97A4494
C97A4502
C97A4510
C97A4512
C97A4517
C97A4519
C97A4526
C97A4529
C97A4530
C97A4533
C97A4534
C97A4537
C97A4540
C97A4542
C97A4546
C97A4553
C97A4563
C97A4565
C97A4570
C97A4572
C97A4574
C97A4575
C97A4578
C97A4581
C97A4582
C97A4589
C97A4592
C97A4598
C97A4602
C97A4614
C97A4617
C97A4624
C97A4627
C97A4647
C97A4651
C97A4667
C97A4671
C97A4687
C97A4693
C97A4694
C97A4695
C97A4702
C97A4717
C97A4724
C97A4726
C97A4746
C97A4749
C97A4751
C97A4753
C97A4781
C97A4787
C97A4868
C97A4870
C97A4873
C97A4875
C97A4904
C97A4910
C97A4912
C97A4936
C97A4943
C97A4958
C97A4972
C97A4974
C97A4979
C97A4987
C97A4989
C97A4999
C97A5009
C97A5010
C97A5011
C97A5013
C97A5018
C97A5021
C97A5025
C97A5038
C97A5051
C97A5052
C97A5054
C97A5056
C97A5059
C97A5067
C97A5068
C97A5076
C97A5079
C97A5086
C97A5092
C97A5097
C97A5102
C97A5121
C97A5139
C97A5142
C97A5147
C97A5178
C97A5180
C97A5183
C97A5190
C97A5193
C97A5198
C97A5217
C97A5222
C97A5233
C97A5237
C97A5240
C97A5247
C97A5249
C97A5257
C97A5259
C97A5262
C97A5282
C97A5284
C97A5287
C97A5288
C97A5295
C97A5303
C97A5308
C97A5314

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน นาฏยรื่นรมย์ สานศิลป์รักษ์โขนไทย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี #นาฏย์รื่นรมย์ #สานศิลป์รักษ์โขนไทย #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร