พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๕๘ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร