พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มรภ.พระนคร