งาน ๘ ทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Gallery:
C97A6408
C97A6421
C97A6427
C97A6429
C97A6432
C97A6446
C97A6449
C97A6452
C97A6454
C97A6460
C97A6462
C97A6463
C97A6464
C97A6469
C97A6483
C97A6489
C97A6493
C97A6499
C97A6506
C97A6509
C97A6538
C97A6541
C97A6548
C97A6556
C97A6567
C97A6568
C97A6569
C97A6573
C97A6577
C97A6582
C97A6585
C97A6586
C97A6595
C97A6619
C97A6622
C97A6625
C97A6632
C97A6635
C97A6656
C97A6659
C97A6662
C97A6673
C97A6677
C97A6679
C97A6681
C97A6686
C97A6692
C97A6719
C97A6731
C97A6743
C97A6747
C97A6839
C97A6849
C97A6856
C97A6882
C97A6895
C97A6900
C97A6904
C97A6907
C97A6916
C97A6942
C97A6965
C97A6981
C97A6986
C97A6996
C97A6999
C97A7002
C97A7005
C97A7009
C97A7012
C97A7042
C97A7044
C97A7048
C97A7062
C97A7066
C97A7069
C97A7099
C97A7100
C97A7118
C97A7120
C97A7128
C97A7131
C97A7132
C97A7145
C97A7147
C97A7151
C97A7154
C97A7161
C97A7164
C97A7166
C97A7170
C97A7171
C97A7173
C97A7175
C97A7178
C97A7182
C97A7187
C97A7190
C97A7192
C97A7198
C97A7200
C97A7201
C97A7202
C97A7268
C97A7269
C97A7273
C97A7275
C97A7277
C97A7279
C97A7309
C97A7312
C97A7344
C97A7345
C97A7346
C97A7365
C97A7374
C97A7379
C97A7383
C97A7403
C97A7404
C97A7413
C97A7414
C97A7432
C97A7433
C97A7469
C97A7495
C97A7501
C97A7503
C97A7523
C97A7542
C97A7554
C97A7561
C97A7563
C97A7566
C97A7572
C97A7583
C97A7599
C97A7607
C97A7610
C97A7612
C97A7642
C97A7646
C97A7660
C97A7661
C97A7670
C97A7676
C97A7757
C97A7763
C97A7765
C97A7770
C97A7786
C97A7794
C97A7816
C97A7820
C97A7822
C97A7828
C97A7849
C97A7858
C97A7864
C97A7889
C97A7908
C97A7926
C97A7930
C97A7961
C97A7964
C97A7969
C97A7972
C97A8001
C97A8005
C97A8009
C97A8012
C97A8014
C97A8025
C97A8091
C97A8106

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน ๘ ทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี(หลังเก่า) จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี