การประกวดนักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน

Gallery:
C97A4156
C97A4159
C97A4160
C97A4165
C97A4178
C97A4189
C97A4191
C97A4200
C97A4208
C97A4211
C97A4221
C97A4230
C97A4234
C97A4247
C97A4249
C97A4262
C97A4275
C97A4280
C97A4287
C97A4297
C97A4302
C97A4304
C97A4313
C97A4318
C97A4329
C97A4330
C97A4344
C97A4373
C97A4378
C97A4476
C97A4484
C97A4518
C97A4529
C97A4532
C97A4540
C97A4591
C97A4593
C97A4602
C97A4635
C97A4641
C97A4644
C97A4705
C97A4723
C97A4726
C97A4797
C97A4801
C97A4818
C97A4825
C97A4826
C97A4839
C97A4841
C97A4847
C97A4865
C97A4868
C97A4871
C97A4880
C97A4897
C97A4900
C97A4910
C97A4930
C97A4971
C97A4972
C97A4977
C97A4978
C97A5019
C97A5032
C97A5038
C97A5045
C97A5061
C97A5067
C97A5068
C97A5073
C97A5125
C97A5160
C97A5162
C97A5181
C97A5183
C97A5186
C97A5187
C97A5189
C97A5194
C97A5202
C97A5206
C97A5207
C97A5208
C97A5210
C97A5227
C97A5258
C97A5263
C97A5266
C97A5278
C97A5298
C97A5305
C97A5317
C97A5322
C97A5324
C97A5332
C97A5348
C97A5389
C97A5392
C97A5394
C97A5399
C97A5403
C97A5410
C97A5414
C97A5477
C97A5480
C97A5519
C97A5537
C97A5544
C97A5549
C97A5551
C97A5558
C97A5560
C97A5568
C97A5572
C97A5575
C97A5580
C97A5596
C97A5601
C97A5607
C97A5610
C97A5618
C97A5619
C97A5637
C97A5641
C97A5644
C97A5650
C97A5665
C97A5682
C97A5687
C97A5695

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป รายวิชาคุณค่าความงามคุณธรรมความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวดนักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนคร ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่โรงเรียนนวมินราชูทิศ บดินเดชา ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ และขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านครับ