ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างทำหนังสือศิลปะ วัฒนธรรม "แดนดินถิ่นไทย"

ท่านสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ลิงค์นี้ครับ

https://drive.google.com/file/d/1lUMhEqXwFKQBJ5xfsNhU0mIBVbYzbDLr/view

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ ได้ที่ลิงค์นี้ครับ

https://drive.google.com/file/d/1h8qFRcMjicpv7OtEuYzE3Jkc728RAoo7/view?usp=sharing